БЕЗОПАСНОСТ

Енигмания - Експериментът е игра на загадките, създадена на първо място с грижа и отговорност към здравето на участниците. Отборът никога не е заключен и може да напусне/прекрати във всеки момент. В играта са предвидени съответните мерки за хигиена и епидемична безопасност. Непълнолетни участници се допускат само с родител или пълнолетен придружител. Играчите са под видеонаблюдение с цел превенция на погрешни действия от тяхна страна, както и за съдействие при възникнали въпроси.