ПРАВИЛА НА ИГРАТА

-  Максималната продължителност на Играта е 20+60 минути. VIP играта продължва до 3 часа.
-  Могат да участват от 2 до 6 души.
-  Минималната възраст за участник е 10 години. Деца до 14 г. играят с пълнолетен придружител (или оператор).
-  Участниците трябва да са на посочения адрес 15 минути преди часа на резервацията.

-  Играта е под постоянно видеонаблюдение.

-  Всеки участник е длъжен да опазва целостта и да не чупи, поврежда, отнема или вреди на елементите на интериора и играта.

-  Загадките се решават без употреба на сила или помощни инструменти.
-  При необходимост, Играта може да бъде прекъсната по всяко време и участникът веднага да излезе от Стаята.
-  Организаторът има право да прекрати Играта в случай, че някой от участниците проявява агресия, отказва да спазва правилата или не следва инструкциите му.

-  Играчи в нетрезво състояние или под влияние на наркотични или други упойващи вещества не се допускат.

-  Не се допуска внасянето и употребата на оръжия, запалителни, взривни, наркотични, упойващи и всякакви други опасни за здравето и живота вещества.

-  Не препоръчваме играта за хора, страдащи от силна клаустрофобия, епилепсия и сърдечно-съдови заболявания.
-  В Играта не се допускат животни.
-  Забранено е тютюнопушенето, внасянето и употребата на храни и напитки.

-  Забранени са заснемането на изображения, аудио и видео записите.
-  Всеки участник в Играта се задължава да не разгласява сценария на Играта и решенията на загадките в Стаята.

За пълната информация виж Общи условия.