ПРАВИЛА НА ИГРАТА

-  Максималната продължителност на Експериментът е 20+60 минути. VIP играта продължва до 3 часа.
-  Могат да участват от 2 до 6 души.
-  Минималната възраст за участник е 9 години. Деца до 14 г. играят с пълнолетен придружител (и/или  с втори оператор).
-  Участниците трябва да са на посоченото място не по-късно от часа, указан в резервацията.

-  Експериментът е под постоянно видеонаблюдение.

-  В играта не се допускат участници, които са болни от или проявяват симптоми на заразни заболявания, както и такива, отказващи спазването на хигиенните и противоепидемични мерки.

-  Всеки участник е длъжен да опазва целостта и да не чупи, поврежда, отнема или вреди на елементите на декора,  интериора и играта.

-  Загадките се решават без употреба на сила или помощни инструменти.
-  При необходимост, Експериментът може да бъде прекъснат от участник по всяко време и същият веднага да излезе от Експериментът.
-  Организаторът има право да прекрати Експериментът в случай, че някой от участниците проявява агресия, отказва да спазва правилата или не следва инструкциите му.

-  Играчи в нетрезво състояние или под влияние на наркотични или други упойващи вещества не се допускат.

-  Не се допуска внасянето и употребата на оръжия, запалителни, взривни, наркотични, упойващи и всякакви други опасни за здравето и живота вещества.

-  Не препоръчваме Експериментът за хора, страдащи от епилепсия и други сериозни заболявания.
-  В Играта не се допускат животни.
-  Забранено е тютюнопушенето, внасянето и употребата на храни и напитки.

-  Забранени са заснемането на изображения, аудио и видео записите.
-  Всеки участник в Експериментът се задължава да не разгласява сценария на Играта и вида и решенията на загадките.

За пълната информация виж Общи условия.