БЕЗОПАСНОСТ

„THE EXPERIMENT” и „VOODOO”  са ескейп стаи със загадки, създадени на първо място с грижа и отговорност към здравето на участниците. Отборът никога не е заключен и може да напусне/прекрати играта във всеки момент. Играчите са под видеонаблюдение с цел превенция на погрешни действия от тяхна страна, както и за съдействие при възникнали въпроси.

Непълнолетни участници се допускат само с родител, пълнолетен придружител или асоцииран към играта оператор.