ПРАВИЛА НА ИГРАТА

THE EXPERIMENT / REAL ESCAPE ROOM

-  Максималната продължителност на играта в Експериментът е 75 минути / 15+60 /.
-  Могат да участват от 2 до 6 души.
-  Играта се предлага в 3 варианта - за възрастни, деца или семейна.
-  Минималната възраст за участник е 9 години. Деца до 14 г. играят с пълнолетен придружител или  с втори оператор.

VOODOO / REAL ESCAPE ROOM

-  Максималната продължителност на играта Вуду е 75 минути / 5+70 /. 
-  Могат да участват от 2 до 6 души
-  Играта се предлага в 3 варианта - за възрастни, деца или семейна. 
-  Минималната възраст за участник е 9 години. Деца до 14 г. играят с пълнолетен придружител или  с втори оператор.
-  Игрите се организират след предварителна резевация,  съобразно работния график на стаите.
-  Участниците трябва да са на посоченото място не по-късно от часа, указан в резервацията.

Виж повече >

-  Игрите са под постоянно видеонаблюдение.
-  Не се допуска внасянето и употребата на оръжия, запалителни, взривни, наркотични, упойващи и всякакви други опасни за здравето и живота вещества.
-  Играчи в нетрезво състояние или под влияние на наркотични или други упойващи вещества  се отстраняват.
-  Забранено е тютюнопушенето, внасянето и употребата на храни и напитки.
-  В Игрите не се допускат участници, които са болни от или проявяват явни симптоми на заразни заболявания, както и такива, отказващи спазването на хигиенните и противоепидемични мерки.
-  Не се допускат домашни любимци или други животни.
-  Не препоръчваме Игрите за хора, страдащи от епилепсия или други сериозни заболявания.
-  При необходимост, Играта може да бъде прекъсната от участник по всяко време и същият веднага да излезе. 
-  Всеки участник е длъжен да опазва целостта и да не чупи, поврежда, отнема или вреди на елементите на декора,  интериора и играта.
-  Загадките се решават без употреба на сила или помощни инструменти – всичко необходимо ще намерите в ескейп стаята.
-  Организаторът има право да прекрати Игрите в случай, че някой от участниците проявява агресия, отказва да спазва правилата или не следва инструкциите му.
-  Забранени са заснемането на изображения, аудио и видео записи.
-  Всеки участник се задължава да не разгласява сценария на Игрите, вида и решенията на загадките.
-  За пълната информация виж Общи условия.